محصول دهم

حال با راه اندازی سیستم تک بن می‌توان بدون مشکلات اقدام به پیاده سازی برنامه های وفاداری نمود. سیستم تک بن می‌تواند دربرگیرنده اکثر برنامه های وفاداری باشد که در این میان سیستم امتیازی ، جایزه شانسی و کوپن را در خود جای داده است. در بخش امتیاز: تنها با چندین مرتبه لمس صفحه دستگاه هوشمند خود، امتیازات مشتری ثبت می‌شود. جایزه: با کشیدن انگشت روی صفحه، جایزه مشتری نمایان می‌شود. کوپن: لینک و کد کوپن ها به مشتریان ارسال شده و از کوپنشان استفاده می‌کنند. و همه این برنامه ها تنها در یک سیستم و به وسیله یک فیلد اطلاعاتی مشخص مانند شماره تلفن مشتری صورت می‌گیرد.

محصولات مرتبط