كاربران محترم و همراهان عزيز سايت

به دليل مشكل در ديتا سنتر نياز به تغيير مكان سرور هاي سايت بود كه اين كار اوايل هفته آغاز شد كه متاسفانه اين انتقال طبق برنامه پيش نرفت و در اين بين مشكلات ديگري بوجود آمد و برطرف كردن مشكل نياز به چند روزي وقت دارد و ممكن است بين يك هفته تا ده روز زمان ببرد. اميدواريم پس از آن خدمات سايت به صورت عادي ادامه پيدا كنيد. عميقاً از اتفاق افتاده متاسفيم و بابت صبر و شكيبايي شما سپاسگزاريم.

شاد باشيد
ريتساس